แผนพัฒนาบุคลากร

Displaying 1-5 of 14 results.
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2567
แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2567 - 2569
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - พ.ศ.2569)
การบริหารงานบุคคล ตัวอย่างประกาศ คำสั่ง
แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2564 - 2566