แชทกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

สวัสดี! ให้เราช่วยอะไรได้บ้าง

วันที่ประกาศหัวข้อ
14 พฤษภาคม 2567จ้างก่อสร้างโรงสูบน้ำประปาเขาดินพร้อมเดินท่อเมนประปาและขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๓ บ้านหนองโสน ตำบลห้วยข้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 พฤษภาคม 2567ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เมษายน 2567จ้างประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวักโพธิ์ลอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เมษายน 2567จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยข้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 เมษายน 2567ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ภายในเขตตำบลหนองกะปุและตำบลห้วยข้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจแผนการดำเนินงานเชิงรุกในการคัดกรองความยากจนของนักเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดนำร่อง 12 จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิน ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567) เพิ่มเติม
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567)
ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาในสังกัดให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1) จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
7
เมื่อวาน
4
เดือนนี้
206
เดือนก่อน
354
ปีนี้
3,537
ปีก่อน
24,409