ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุหมู่ที่ 1 ตำบลห้วยข้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150โทรศัพท์ 032-473747 โทรสาร 032-473747email : [email protected], [email protected]พิกัด GPS : 13.0555699,99.8553161