ข้อบัญญัติ งบประมาณ

Displaying 1-3 of 3 results.
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2561