ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

Displaying 1-5 of 10 results.
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนเมษายน 2566 ถึง กันยายน 2566
แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนตุลาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566
แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนเมษายน 2565 ถึง กันยายน 2565
สถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2566