การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

Displaying 1-4 of 4 results.
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2566
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 64
การประเมินความเสี่ยงต่อการปฏิบัติหน้าที่