แชทกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

สวัสดี! ให้เราช่วยอะไรได้บ้าง
วันที่ประกาศหัวข้อ
19 กรกฎาคม 2567จ้างจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมผู้สูงอายุตำบลหนองกะปุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 กรกฎาคม 2567ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอย 7 หมู่ที่ 8 บ้านห้วยแลง ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
18 กรกฎาคม 2567ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 กรกฎาคม 2567จ้างจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ตามโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 กรกฎาคม 2567จ้างตกแต่งสถานที่(ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล) ตามโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
2
เมื่อวาน
11
เดือนนี้
279
เดือนก่อน
340
ปีนี้
4,302
ปีก่อน
24,409