เสาร์ 16 ธันวาคม 2017
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองกะปุ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบ ณ หมู่ 3,5,6,7,8,9 ตำบลหนองกะปุ หมู่ 1,2,3 ตำบลห้วยข้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ปีงบประมาณ 2561 ส่วนการคลัง -
2 รายงานผลการตรวจสอบกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยรเรียบ ณ หมู่ 3,5,7,8,9 ตำบลหนองกะปุ และ หมู่ 1,2,3 ตำบลห้วยข้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ส่วนการคลัง -
3 ประกาศโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบ หมู่ 3,5,6,7,8,9 ต.หนองกะปุ หมู่1,2,3 ตำบลห้วยข้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ปีงบประมาณ 2561 ส่วนการคลัง -
4 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรยบ ณ หมู่ 3,5,6,7,8,9 ตำบลหนองกะปุ หมู่ 1,2,3 ตำบลห้วยข้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ปีงบประมาณ 2561 ส่วนการคลัง -
5 ประกาศยกเลิกจ้างเหมาดำเนินโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 9 สาย ตำบลหนองกะปุและตำบลห้วยข้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ส่วนการคลัง 8
6 รายงานผลการตรวจสอบกรรมและเจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานกับองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกะปุ อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ส่วนการคลัง 8
7 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างห้องครัว ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ หมู่ 1 ตำบลห้วยข้อง ส่วนการคลัง 14
8 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผลในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี 2560 ส่วนการคลัง 12
9 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการโรงจอดรถพร้อมห้องเก็บอุปกรณ์ ณ ที่ทำการอบต.หนองกะปุ ส่วนการคลัง 17
10 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ส่วนการคลัง 9
11 ประกาศรายชื่อผู้ซ์้อซอง และผู้ยื่นซอง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถพร้อมห้องเก็บอุปกรณ์ ที่ทำการ อบต.หนองกะปุ ปีงบประมาณ 2560 ส่วนการคลัง 8
12 ประกาศราคากลาง และ ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารที่ทำการ อบต.หนองกะปุ แห่งเก่า หมู่ 6 บ้านโป่งสลอด ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ส่วนการคลัง 19
13 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถพร้อมห้องเก็บอุปกรณ์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ หมู่ 1 ตำบลห้วยข้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ส่วนการคลัง 24
14 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างโรงจอดรถพร้อมห้องเก็บอุปกรณ์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ หมู่ 1 ตำบลห้วยข้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ปีงบประมาณ 2560 ส่วนการคลัง 30
15 ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสายบ้านนายสน รุ่งราตรี หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์ลอย ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ส่วนการคลัง 26
16 รายงานผลการตรวจสอบกรรมการและเจ้าหน้าที่โครงการก่อสร้างโรงจอดรถพร้อมห้องเก็บอุปกรณ์ อบต.หนองกะปุ ส่วนการคลัง 6
17 ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรถนนลูกรัง สายไร่ตอ หมู่ 4 บ้านโป่ง ตำบลหนองกะปุ ส่วนการคลัง 23
18 ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาโครงการเสริมผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ 4 บ้านโป่ง สายไร่ตอ ตำบลหนองกะปุ ส่วนการคลัง 43
19 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานฉาบเรียบ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ ส่วนการคลัง 30
20 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 8 จุด หมู่ 2,6,7 ตำบลหนองกะปุ และ หมู่ 1,3 ตำบลห้วยข้อง ส่วนการคลัง 12
21 ประกาศโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 8 จุด ณ หมู่ที่ 2,6,7 ตำบลหนองกะปุ และ หมู่ที่ 1, 3 ตำบลห้วยข้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ส่วนการคลัง 27
22 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างฝาเหล็กตะแกรงปิดรางระบายน้ำ หมู่ 1 ตำบลห้วยข้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ส่วนการคลัง 40
23 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก จำนวน 8 จุด หมู่2,6,7 ต.หนองกะปุ และ หมู่ 1,3 ค.ห้วยข้อง ส่วนการคลัง 26
24 รายงานผลการตรวจสอบกรรมการและเจ้าหน้าที่โครงการซ่อมแซมถนน คสล.จำนวน 8 จุด ต.หนองกะปุและต.ห้วยข้อง ส่วนการคลัง 6
25 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบคลองบางจาก หมู่ 8 บ้านห้วยแลง ส่วนการคลัง 13
26 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมผิวจราจรถนนลูกรัง สายเลียบคลอง D3 หมู่ 1 บ้านบ่อหมัน ส่วนการคลัง 10
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ ปีงบประมาณ 2560 เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบคลองบางจาก หมู่ 8 บ้านห้วยแลง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ส่วนการคลัง 41
28 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบคลองบางจาก หมู่ 8 บ้านห้วยแลง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ส่วนการคลัง 35
29 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบคลองบางจาก หมู่ 8 บ้านห้วยแลง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ส่วนการคลัง 31
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ ปีงบประมาณ 2560 เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบคลองบางจาก หมู่ 8 บ้านห้วยแลง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ส่วนการคลัง 29

หน้า 1 จาก 4

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

หน่วยงานภาครัฐดาวน์โหลดแนะนำ


QR Code
อบต.หนองกะปุmod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้50
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้118
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้168
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว324
mod_vvisit_counterเดือนนี้822
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1047
mod_vvisit_counterทั้งหมด21276

We have: 44 guests online
ไอพีคุณคือ: 54.221.136.62
วันนี้: ธ.ค. 17, 2017

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตรา
ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-789-470-1